Vergoedingen

Schoenen worden vergoed vanuit de basisverzekering als er sprake is van een chronische indicatie. U heeft daarom een verwijzing van uw arts nodig. Voor OSA, OSB en VLOS betaalt u een eigen bijdrage, dit is niet hetzelfde als uw eigen risico.

Afspraken met alle zorgverzekeraars

Wij hebben met alle zorgverzekeraars in Nederland een overeenkomst. Alle hulpmiddelen die vergoed worden declareren wij rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. Bij het maken van de afspraak wordt u verteld wat u mee moet nemen.

De vergoedingen per zorgverzekeraar zijn verschillend. U kunt in de voorwaarden van de zorgverzekering nagaan hoe vaak er schoenen vergoed worden. Twijfelt u aan de aanspraak op vergoeding? Bespreek dit dan met uw therapeut, of neem contact op met uw zorgverzekeraar. Omdat u zelf aansprakelijk blijft voor de kosten van de schoenen adviseren wij u om dit goed uit te zoeken.

Logo's zorgverzekeraars