Aanmeten en leveren

U heeft een afspraak voor een orthese, het is belangrijk dat u de verwijzing van de arts meeneemt. In deze afspraak worden uw klachten in beeld gebracht en vragen wij wat u verwacht van de orthese. In overleg wordt bepaald wat de best passende oplossing is voor het probleem. Vervolgens worden uw maten opgemeten en indien nodig wordt er een mal van uw lichaamsdeel gemaakt.

De levertijd van de orthese is afhankelijk van de keuze die gemaakt wordt.

Bekkers