Vergoedingen

Orthesen worden vergoed vanuit de basisverzekering als er sprake is van een chronische indicatie. U heeft daarom een verwijzing van uw behandelend arts en in sommige gevallen een medisch specialist nodig.

Eigen risico

De hulpmiddelen die vanuit de basisverzekering vergoed worden kunnen verrekend worden met uw eigen risico. Het kan dus zijn dat u een factuur ontvangt van uw zorgverzekeraar. Het eigen risico is een wettelijk bepaald jaarbedrag dat voor iedereen gelijk is. In 2024 bedraagt het minimale eigen risico € 385. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico.

Afspraken met alle zorgverzekeraars

Wij hebben met alle zorgverzekeraars in Nederland een overeenkomst. Alle hulpmiddelen die vergoed worden declareren wij rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. Bij het maken van de afspraak hoort u wat u mee moet nemen.

Het aantal ortheses wat u vergoed krijgt is afhankelijk van de soort orthese en de zorgverzekeraar. Twijfelt u over de aanspraak op vergoeding, bespreek dit dan met uw therapeut of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Logo's zorgverzekeraars