Klachtenformulier

Klacht indienen

Heeft u klachten, die te maken hebben met uw hulpmiddel of onze dienst, vanzelfsprekend vinden wij dit vervelend, maar wij zouden het fijn vinden al u uw klacht met ons wilt delen zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken.

Hoe kunt u een klacht indienen?

  • U kunt uw klacht met de betrokken therapeut bespreken. Zo kunt u heel praktisch samen naar een oplossing zoeken of eventuele misverstanden rechtzetten.
  • Uw kunt uw klacht schriftelijk indienen via het elektronische formulier op deze website.

Wat wordt er met mijn klacht gedaan?

U ontvangt binnen 3 werkdagen na ontvangst een schriftelijke reactie van onze directie om de klacht te bevestigen en uitleg te geven over de te volgen procedure. Binnen 14 dagen na ontvangst wordt u over de voortgang van het klachtenonderzoek geïnformeerd en na afhandeling zal de oplossing of beslissing u worden medegedeeld.

Klacht afsluiten of in verdere behandeling laten nemen?

Als u als klant zich niet kan vinden in de voorgestelde oplossing of beslissing welke Cetos aanbiedt, dan kunt u dit aangeven en een beroep aantekenen bij de onafhankelijke klachtencommissie van NVOS-Orthobanda. De uitspraak van de onafhankelijke klachtencommissie van NVOS-Orthobanda is bindend voor Cetos.

Datum van de behandeling waarop de klacht van toepassing is
Cetos zal uw gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden. Voor meer informatie kunt u onze privacy statement raadplegen.